V novém volebním období chceme navázat na naší dosavadní aktivní práci pro město. Martin Bajer je zastupitelem a radním města, Hana Machálková je předsedkyní Pracovní skupiny pro bytové a sociální otázky, členkou dozorčí rady Q-bytu a spolu s Janem Prokůpkem a Radkou Křížovou jsou členy Kontrolního výboru města. Michal Novotný je členem Pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu města, Miloš Choura pak předsedou dozorčí rady Q-bytu.

Jsme si vědomi silných i slabých stránek našeho města. Jako oblasti zlepšení vidíme vyšší dostupnost zdravotní péče, větší podporu sportu pro širokou veřejnost všech věkových kategorií, řešení drogové problematiky a její prevence na území města, cestu energetické soběstačnosti a využití obnovitelných zdrojů, dopravní situaci, zejména parkování a stav ovzduší a životního prostředí.

NAŠE PRIORITY

SPORTOVNÍ MĚSTO

Nová multifunkční sportovní hala

Financování a podpora sportu a kultury

Podpora sportu pro širokou veřejnost

Rekonstrukce městského stadionu

ZELENÉ MĚSTO

Podpora komunitní energetiky

Využití obnovitelných zdrojů

Revitalizace městských parků

Podpora třídění odpadů

BEZPEČNÉ MĚSTO

Aktivní činnost městské policie

Bezpečný provoz ve městě

Drogová problematika

Využití nových technologií

www.celem.cz

celem@celem.cz

Sdružení nezávislých kandidátů pro Čelákovice s podporou Aliance pro budoucnost